Съвети и препоръки за съхранение дрехите

съвети за съхранение на драхите

Съвети и препоръки за съхранение на вашите дрехи


Съветваме Ви почистването да правите по следния начин: При правилно почистване можете да носите Вашия костюм дълги години. Най-важното, което не трябва да забравяте: Не носете един и същ костюм два последователни дни. Трябва да се правят паузи след всяко обличане на костюма, това спомага за неговото запазване, в края на сезона костюмите съхранявайте на закачалки в специални кълъфи.

За запазване линията на костюма:
Винаги след събличане закачайте Вашето сако на закачалка. Използвайте закачалки с подсилено рамо, с подходяща дебелина, със здрава метална закачалка.

За да има възможност за проветряване между закачалките трябва да има разстояние. За запазването на панталоните е добре да се закачат на закачалки с щипки за колана.

За по дългото им запазване дрехите трябва да се съхраняват в гардероби, които могат да се проветряват , разположени далеч от нагреватели.

Съхранение на дрехи

За да не се мачка вашият костюм:


От Nakka Fashion Ви препоръчваме веднъж в годината да се прави химическо почистване. Вълнените костюми, ако нямат петна е достатъчно да се почистват на химическо чистене веднъж годишно. Костюмите от памучен плат в светли цветове е небходимо да се почистват по-често. Почистването с пара ще улесни отстраняването на петното от плата . За да се предотврати разликата в цветовете на сакото и панталона на костюма , сакото и панталона трябва да се почистват едновременно.

Четката е най- практичното средство за почистване. Преди почистването с четка проветрете Вашият костюм, изпразнете джобовете и почиствайте върху равна повърхност. Правилното почистване ще спомогне за по-дългото използване и по-дългото запазване на първоначалната форма на костюма, изработен от висококачествен и специален плат.

Важно за правилното съхранение:


– Винаги закачайте сакото си на закачалка. Сакото Не трябва да се оставя за дълго върху неравни повърхности,не трябва да се мачка.

– В никакъв случай не перете сакото. За почистване на сакото използвайте специално руло за отстраняване на прах или дайте на химическо почистване.

– Ако няма да носите костюма дълго време или трябва да го вземете когато сте на път, съхранявайте костюма в специален калъф.

– Костюмът не трябва да се носи постоянно и трябва след всяко едно обличане да си почива. Това ще помогне първоначалната форма на костюма да се запази дълго време.

Почистване на ризи


– Ризите съхранявайте като ги закачате на закачалки.

– Наблюдавайте инструкциите за пране, посочени на вътрешния етикет.

– Ако не е посочено специално, ризите перете и гладете при домашни условия. Химическите препарати, които използват фирмите за химическо почистване могат повредят плата на ризите.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДРЕХИТЕ


– Дрехите, които не обличате дълго време трябва да се пазят от влага и да се съхраняват чисти на подходящо място.

– Срещу молци и други насекоми дрехите трябва да се съхраняват с нафталин.

– Вълнените сака и костюми трябва да се почистват редовно с гъста и твърда четка.

– Дрехите не трябва да се закачат една върху друга. Дрехите трябва да се закачат така, че помежду им да има място за достъп на въздух.

– При почистването на дрехите трябва да се съблюдават инструкциите, посочени във вътрешния етикет.

– Ако дрехите се опетнят, петната трябва да се почистят без да се изчаква или ако е необходимо дрехата да се даде на химическо почистване.